,

MODULE CẢM BIẾN ĐỘ NGHIÊNG (KY-027)

Posted by

là một bộ gồm hai bảng, mỗi bảng có một đèn LED và một công tắc nghiêng thủy ngân. Sử dụng PWM để điều khiển đèn LED trên mỗi mô-đun, bạn có thể đạt được hiệu ứng ánh sáng được truyền “một cách kỳ diệu” từ mô-đun này sang mô-đun khác khi nghiêng chúng.


Sơ Đồ Kết Nối


COCe Chạy Chương Trình


int ledPinA = 9;

int switchPinA = 8;

int switchStateA = 0;

int ledPinB = 6;

int switchPinB = 7;

int switchStateB = 0;

int brightness = 0;

void setup()

{

pinMode(ledPinA, OUTPUT);

pinMode(ledPinB, OUTPUT);

pinMode(switchPinA, INPUT);

pinMode(switchPinB, INPUT);

}

void loop()

{

switchStateA = digitalRead(switchPinA);

if (switchStateA == HIGH && brightness != 255)

{

brightness ++;

}

switchStateB = digitalRead(switchPinB);

if (switchStateB == HIGH && brightness != 0)

{

brightness –;

}

analogWrite(ledPinA, brightness); // A slow fade out

analogWrite(ledPinB, 255 – brightness); // B slow bright up

delay(20);

}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *