, ,

MODULE CẢM BIẾN RELAY (KY-019)

Posted by

Arduino KY-019 Relay Module dùng để điều khiển mạch điện xoay chiều, relay hoạt động như một công tắc phản hồi tín hiệu nhận được từ Arduino, nó có tích hợp một đèn LED cho biết tín hiệu cao hay thấp.

Thường được sử dụng trong các dự án IoT để điều khiển đèn và các thiết bị điện tử khác.


Sơ Đồ Kết Nối


COCe Chạy Chương Trình


int relay = 10; //Pin 10

void setup()

{

pinMode(relay,OUTPUT); // Define the port attribute as output

}

void loop()

{

digitalWrite(relay,HIGH); // turn the relay ON

// [NO] is connected to feed

// [NC] is not connected to feed

delay(1000);

digitalWrite(relay,LOW); // turn the relay OFF

// [NO] is not connected to feed

// [NC] is connected to feed

delay(1000);

}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *