,

Mô hình xe điều khiển từ xa bằng Bluetooth

Posted by

Từ nhỏ, chúng ta chắc hẳn ai cũng đã được nhìn thấy hoặc chơi thử những chiếc xe điều khiển từ xa. Vậy với Arduino, chúng ta cũng có thể tự tạo ra một chiếc xe điều khiển cho riêng mình nhờ vào kết nối Bluetooth. Hi vọng mọi người qua bài viết này có thể tự tạo cho riêng mình chiếc xe hay hơn cả là robot nhiều tính năng điều khiển qua Bluetooth.

Sơ đồ kết nối:

Nạp code:

char t;

void setup() {
 pinMode(13, OUTPUT); //left motors forward
 pinMode(12, OUTPUT); //left motors reverse
 pinMode(11, OUTPUT); //right motors forward
 pinMode(10, OUTPUT); //right motors reverse
 Serial.begin(9600);

}

void loop() {
 if (Serial.available()) {
  t = Serial.read();
  Serial.println(t);
 }

 if (t == 'F') {     //move forward(all motors rotate in forward direction)
  digitalWrite(13, HIGH);
  digitalWrite(11, HIGH);
 }

 else if (t == 'B') {  //move reverse (all motors rotate in reverse direction)
  digitalWrite(12, HIGH);
  digitalWrite(10, HIGH);
 }

 else if (t == 'L') {  //turn right (left side motors rotate in forward direction, right side motors doesn't rotate)
  digitalWrite(11, HIGH);
 }

 else if (t == 'R') {  //turn left (right side motors rotate in forward direction, left side motors doesn't rotate)
  digitalWrite(13, HIGH);
 }

 else if (t == 'S') {  //STOP (all motors stop)
  digitalWrite(13, LOW);
  digitalWrite(12, LOW);
  digitalWrite(11, LOW);
  digitalWrite(10, LOW);
 }
 delay(100);
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *