,

MODULE CẢM BIẾN CHẶN ÁNH SÁNG (KY-010)

Posted by

Chìa khóa mô-đun Photo Interrupter KY-010 cho Arduino, sẽ kích hoạt tín hiệu khi ánh sáng giữa khe hở của cảm biến bị chặn.


Sơ Đồ Kết Nối


COCe Chạy Chương Trình


int Led = 13; // define LED pin

int buttonpin = 3; // define photo interrupter signal pin

int val; //define a numeric variable

void setup()

{

pinMode(Led, OUTPUT); // LED pin as output

pinMode(buttonpin, INPUT); //photo interrupter pin as input

}

void loop()

{

val=digitalRead(buttonpin); //read the value of the sensor

if(val == HIGH) // turn on LED when sensor is blocked

{

digitalWrite(Led,HIGH);

}

else

{

digitalWrite(Led,LOW);

}

}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *