[Tài liệu kỹ năng Đoàn] Hướng dẫn ghi sổ Đoàn viên mẫu mới màu hồng

Posted by

1. Người xin vào đoàn tự giới thiệu(trang 10):

– Họ và tên đang dùng: ( Ghi đầy đủ họ tên). Ví dụ: Nguyễn Văn A

– Họ và tên khai sinh:  ( Ghi đầy đủ họ tên ). Ví dụ: Nguyễn Văn A

– Sinh ngày: ( Ghi đầy đủ ngày – tháng – năm )

– Quê quán:

– Nơi ở hiện nay: ( Ghi đầy đủ địa chỉ nhà mình)

– Dân tộc: …..      Tôn giáo: ( nếu có thì ghi ra, không có thì ghi ” không “)

– Thành phần gia đình:    (Ví dụ như: quân đội; công nhân viên chức; nông dân; kinh doanh; nghề tự do;…)

– Nghề nghiệp bản thân: HỌC SINH

– Trình độ:

     + Văn hóa: …/12

     + Chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị: ĐỂ TRỐNG

– Ngoại ngữ: ANH VĂN

– Tình hình sức khỏe: BÌNH THƯỜNG

– Đã đi nước ngoài nào, lý do: ĐỂ TRỐNG

– Quan hệ gia đình, xã hội: Tốt

   + Bố mẹ đẻ ( họ tên, tuổi, hiện nay làm gì, ở đâu ). Ví dụ :

  • Bố đẻ: Nguyễn Văn B; Nghề nghiệp: Nông dân; Địa chỉ thường trú: Ấp 1, Xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

   + Vợ hoặc chồng, các con : ĐỂ TRỐNG

   + Anh chị em ruột ( họ tên, tuổi, hiện nay làm gì, ở đâu ). Ví dụ:

  • Anh ruột: Nguyễn Văn D; Tuổi: 35; Nghề nghiệp: Công an; Địa chỉ thường trú: Ấp 2, Xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

– Bản thân:

   + Quá trình công tác:           Từ năm … đến năm… học Tiểu học, THCS, THPT ở trường nào?

   + Khen thưởng, kỷ luật, năng khiếu, sở trường:  ( ghi ra nếu có )

* Lưu ý: Các bạn ký tên và đưa cho Bí thư chi đoàn (lớp mình) xác nhận.

2. Đơn xin vào đoàn(trang 13), có thể ghi theo mẫu sau:

   Kính gửi:       BCH chi đoàn….. (Ghi tên lớp của mình vào, ví dụ: 10A1)

BCH Đoàn THPT Ea H’Leo)

Tôi là:……..

Sinh ngày: ………tháng…..năm….

Sau một thời gian tìm hiểu về Đoàn và nghiên cứu Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tôi nhận thấy:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Đoàn là môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng xung kích, là trường học của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ.

Vì vậy, tôi làm đơn này xin được vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 Nếu được vào Đoàn, tôi xin hứa:

1. Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ vĩ đại!

2. Nghiêm chỉnh thực hiện Điều lệ Đoàn: luôn luôn rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh!

3. Giúp đỡ mọi người, luôn luôn xứng đáng là người bạn tin cậy của thanh niên Việt Nam!

                                                                                                                  Người làm đơn

          (ký tên)

– Người (hoặc tổ chức) giới thiệu vào Đoàn:  Ghi vào chỗ trống họ và tên của người được chi đoàn phân công giúp đỡ và giới thiệu đối tượng Đoàn. Ví dụ: Bí thư chi đoàn mà mình đang tham gia sinh hoạt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *