Mẫu quy chế phối hợp Công đoàn và Đoàn thanh niên

Posted by

Quy chế phối hợp là văn bản quan trọng đầu năm của nhà trường nhằm đảm bảo quy chế dân chủ và thực hiện nhiệm vụ 3 công khai hàng năm. Sau đây là mẫu quy chế phối hợp giữa Công đoàn nhà trường với Đoàn thanh niên:

Chương I: CÁC CĂN CỨ

–  Luật giáo dục mới của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

–  Luật lao động nước công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

–  Các thông tư, chỉ thị của Công đoàn và chuyên nghành.

–  Nhiệm vụ năm học.

–  Nghị quyết Đại hội công đoàn và Đại hội Đoàn trường

Quy chế phối hợp giữa Công đoàn và Đoàn thanh niên

Chương II: Nguyên tắc chung

Điều 1: Công đoàn- Đoàn thanh niên hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ dưới sự lãnh đạo của Chi bộ nhà trường.

Điều 2: Quan hệ giữa Công đoàn- Đoàn thanh niên là quan hệ hợp tác phối hợp tôn trọng quyền độc lập của mỗi tổ chức theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Quan hệ giữa Công đoàn- Đoàn thanh niên là quan hệ phối hợp thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Điều 4: Công đoàn động viên đoàn viên thực hiện tốt các phong trào thi đua để hoàn thành nhiệm vụ… BCH Đoàn trường hưởng ứng phối hợp động viên thực hiện nhiệm vụ.

Chương III: quy định về lề lối làm việc, quan hệ công tác giữa Công đoàn và Đoàn thanh niên

Điều 5: BCH, Chi uỷ và các đoàn thể họp liên tịch, thống nhất kế hoach thông  báo chử trương, nhiệm vụ công tác, thống nhất biện pháp thực hiện công tác tháng sau, tuấn sau.

Điều 6: Công đoàn và lãnh đạo trường cùng phối hợp soạn thảo quy chế cơ quan chỉ tiêu phấn đấu, đánh giá thi đua…

  • Công đoàn thực hiện sự phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn theo quy định, quy chế thống nhất nội dung, phương pháp, chế đọ, chủ trương chính sách.
  • Công đoàn có trách nhiệm báo cáo kết quả các hoạt động, đề xuất động viên, khen thưởng đoàn viên công đoàn kịp thời.
  • Công tác tổ chức phối hợp: Cùng xây dựng kế hoạch, tổ chức sơ kết, tổ chức các hội nghị, giám sát việc thực hiện kế hoạch và các chế độ chính sách.
  • Thực hiện tốt chương trình hoạt động
  • Đoàn thanh niên động viên đoàn viên phối hợp chặt chẽ, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chức năng của tổ chức Đoàn thanh niên.
  • Công đoàn- Đoàn thanh niên quyết tâm phấn đấu để mọi hoạt động theo kế hoạch chung đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 7: BCH Công đoàn – BCH Đoàn Thanh niên giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Chi bộ để Chi bộ xem xét kết nạp vào Đảng hàng năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *