Mẫu kế hoạch dạy học, giáo dục cá nhân đánh giá chuẩn nghề nghiệp

Posted by

  1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:               Tổ chuyên môn: Tổ Tin Học

Ngày sinh:                     Năm vào ngành : 2010

Trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Tin học

Chức vụ: Giáo viên

  1. KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
  2. NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

– Căn cứ vào Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

– Căn cứ Kế hoạch số …/………., ngày …/…/2020 Kế hoạch Giáo dục năm học 2020-2021 của trường

– Căn cứ nhiệm vụ được giao trong năm học 2020-2021 và đặc điểm tình hình của môn Tin học. Cá nhân tôi lập kế hoạch Giáo dục năm học 2020 – 2021 như sau:

  1. MỤC TIÊU CHUNG

– Xây dựng được tổng thể kế hoạch hoạt động của cá nhân trong năm học, đảm bảo có nội dung kế hoạch, nhân lực, thời gian cụ thể và dự đoán các kết quả đề ra hướng tới đạt được.

– Tăng cường nền nếp, kỷ cương và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giá trị sống, phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, lành mạnh trong nhà trường, có các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.

– Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC

  1. Đặc điểm tình hình

1.1. Tự đánh giá về năng lực bản thân về thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch

  1. a) Thuận lợi, ưu điểm.

– Được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của BGH, sự chỉ đạo sâu sắc về chuyên môn của tổ.

– Sự giúp đỡ của cán bộ, nhân viên. Sự góp ý xây dựng kịp thời của đồng nghiệp.

– Bản thân không ngừng học tập nhằm nâng cao trình độ trong chuyên môn.

– Trường lớp sạch đẹp, phòng học đảm bảo, phương tiện dạy học tương đối đầy đủ.

  1. b) Khó khăn, hạn chế, khuyết điểm.

– Do nhu cầu của xã hội, do nhận thức của HS,  nên phần lớn HS không chú ý đến việc học môn Vật lý, điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng bộ môn.

1.2. Công việc, nhiệm vụ được giao

Giảng dạy bộ môn: Tin học

  1. Kế hoạch cụ thể

2.1. Công tác rèn luyện, tu dưỡng về tử tưởng, đạo đức, lối sống

Thực hiện đúng chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước.

– Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh.

– Có tác phong sư phạm mẫu mực, xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

2.2. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục và thực hiện quy chế chuyên môn.

– Bảo đảm dạy đúng và đủ chương trình, kế hoạch giáo dục mà Bộ GD&ĐT đã ban hành; theo phân phối chương trình BGH đã duyệt. Không bớt xén chương trình.

– Thực hiện đúng và hoàn thành các kế hoạch giáo dục của tổ, của trường. Lên kế hoạch cá nhân hàng tháng và tổ chức thực hiện.

– Thực hiện đúng, nghiêm túc quy chế chuyên môn của tổ, của trường, của ngành trong việc Soạn giáo án và các hồ sơ chuyên môn, kiêm nhiệm của cá nhân;

– Tổ chức nghiêm túc đúng quy định, thời gian và nội dung việc dạy học trên lớp, ngoài trời;

– Tham gia phụ đạo học sinh lớp cuối cấp theo quy định . Có kế hoạch và báo cáo kết quả sau khi hoàn thành thời gian phụ đạo theo quy định.

– Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học theo quy định

– Thực hiện vào điểm, ghi sổ đầu bài, chấm trả bài, ghi sổ theo dõi sử dụng TBDH đúng, kịp thời theo quy định.

– Tham gia giảng dạy trực tuyến theo chỉ đạo hướng dẫn của Sở và của nhà trường.

2.3. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học
2.3.1. Công tác soạn bài và giảng dạy:
            + Soạn bài trước khi lên lớp.
+ Soạn giáo án bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng và điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh bằng cách tổ chức cho học sinh tự học như: Tổ chức thảo luận theo nhóm nhỏ, HS góp ý trao đổi xây dựng bài học chủ động….
+ Giảng dạy nghiêm túc theo lịch báo giảng, đúng thời gian, quan tâm phụ đạo đến HS yếu, kém
2.3.2. Xây dựng Chuyên đề dạy học, thao giảng, dự giờ:
            + Tham dự đầy đủ các tiết chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học cấp tổ, trường. Tăng cường dự giờ học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp và tham gia các tiết thao giảng.
2.3.3. Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thiết bị và ĐDDH trong dạy học:
            + Tăng cường ứng dụng CNTT vào dạy học nhằm tăng hứng thú học tập của học sinh.

2.4. Kiểm tra, chấm điểm, đánh giá, xếp loại học sinh.

            – Tổ chức kiểm tra, chấm trả bài và đánh giá, xếp loại học sinh đúng theo quy định của điều lệ trường phổ thông và các văn bản hướng dẫn của trường, của ngành.

– Thực hiện ra đề kiểm tra và đáp án từ điểm 15 phút, 1 tiết trở lên theo ma trận đề: 40% nhận biết, 30% thông hiểu, 20% vận dụng thấp, 10% vận dụng cao; lưu giữ đề, ma trận, đáp án các đề từ 15 phút trở lên theo quy định.

– Ra đề từ 1 tiết trở lên theo tỉ lệ tự luận – trắc nghiệm kết hợp hình thức thực hành trên máy.
2.5. Công tác phối hợp giáo dục, chủ nhiệm lớp

–  Phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tạo ra những mối quan hệ phối hợp vì mục tiêu giáo dục đào tạo thế hệ trẻ thành những người công dân hữu ích cho đất nước.

– Giáo dục HS nhân cách con người; qua giáo dục đạo đức, truyền thống, lý tưởng cách mạng, có ước mơ hoài bão, lòng tự trọng, nhân ái, đoàn kết; Giáo dục tình yêu quê hương, kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô, người lớn tuổi, yêu mến, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè; Học sinh hiểu đúng về đường lối, chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước; Không có học sinh tham gia TNXH, ma túy, vi phạm ATGT, không nói tục.

– Phối hợp GVCN trong việc giáo dục học sinh có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động tham gia hoạt động dạy và học.

– Phối hợp với nhà trường, gia đình trong việc duy trì sĩ số của lớp học, hạn chế việc HS nghỉ học.

  1. Các chỉ tiêu đề ra thực hiện

3.1. Về đổi mới phương pháp dạy học:
            – Tích cực đổi mới PPDH thông qua việc ứng dụng CNTT, áp dụng các PPDH phù hợp với từng đối tượng học sinh.
– Rèn luyện cho HS phương phương pháp tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng diễn đạt.
– Tăng cường thời gian tự học, tự nghiên cứu, học hỏi đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

– Tổ chức dạy học trải nghiệm theo chuyên đề.

3.2. Về nâng cao chất lượng giáo dục:
3.2.1. Chất lượng bộ môn:

Môn: Tin học: Giỏi: 50%,  Khá 25%,  Trung bình 25%,  Yếu 20%

3.2.2. Tỉ lệ % học sinh thi tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên (GV dạy 12): 80 %

3.3. Một số chỉ tiêu khác:

3.3.1. Kiểm tra nội bộ, kiểm tra toàn diện. Thực hiện theo kế hoạch của chuyên môn

3.3.2. Đăng ký xếp loại cuối năm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3.3.3. Số tiết đăng ký thao giảng/năm: (Ít nhất 1 tiết/GV/HK)

3.3.4. Số tiết đi dự giờ: 20

3.3.5. Số tiết dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin: 30

  1. KẾ HOẠCH, CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI HÀNG THÁNG
  Tháng Nội dung công  việc Bộ phận phối hợp thực hiện Ghi chú
  8/2020 – Xây dựng KHDH,GD cá nhân

 

Tất cả giáo viên trong tổ  
  9/2020 – Hoàn thành KHDH,GD

– Lên lịch tuần, tháng

– Tất cả giáo viên trong tổ

– Chuyên môn của nhà trường

 
  10/2020 – Lên lịch tuần, tháng

– Dạy học theo kế hoạch của chuyên môn

– Hội nghị CC,VC, NLĐ năm học, tham gia các cuộc họp do trường tổ chức.

– Xây dựng đề, ma trận kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kì, tiến hành kiểm tra theo lịch.

– Tất cả giáo viên trong tổ

– Công đoàn

– Chuyên môn của nhà trường

 
  11/2020 – Lên lịch tuần, tháng

– Dạy học theo kế hoạch của chuyên môn

– Tham gia các cuộc họp, lễ mít tinh do trường tổ chức để chào mừng ngày 20/11

– Đăng kí thao giảng chào mừng ngày 20/11

– Xây dựng đề, ma trận kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kì và tiến hành kiểm tra theo lịch.

– Tất cả giáo viên trong tổ

– Công đoàn

– Chuyên môn của nhà trường

 
  12/2020 – Lên lịch tuần, tháng

– Dạy học theo kế hoạch của chuyên môn

– Lên KHHĐ chào mừng ngày 22/12, tham gia các cuộc họp, lễ mít tinh do trường tổ chức.

– Xây dựng đề, ma trận kiểm tra HKI và tiến hành kiểm tra theo lịch.

-Triển khai đề cương ôn tập và tiến hành ôn tập HK1.

-Hoàn thiện việc chấm bài vào điểm học kỳ theo tiến độ.

-Triển khai vào điểm ở Smas

– Tất cả giáo viên trong tổ

–  Tổ khảo thí

– Chuyên môn của nhà trường

 

 
  01/2021 – Lên lịch tuần, tháng

– Dạy học theo kế hoạch của chuyên môn

– Sinh hoạt tổ chuyên môn theo chủ đề.

– Xây dựng đề, ma trận kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kì và tiến hành kiểm tra theo lịch.

– Tất cả giáo viên trong tổ

– Chuyên môn của nhà trường

 
  02/2021 – Lên lịch tuần, tháng

– Dạy học theo kế hoạch của chuyên môn

– Kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kì và tiến hành kiểm tra theo lịch.

– Sinh hoạt tổ chuyên môn theo chủ đề

-Tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng CSVN 3/2

– Thao giảng, dự giờ.

– Nghỉ tết nguyên đán, tăng cường nề nếp kỷ cương sau tết.

– Tất cả giáo viên trong tổ

– Chuyên môn của nhà trường

– Chi bộ

 
  3/2021 – Lên lịch tuần, tháng

– Dạy học theo kế hoạch của chuyên môn

– Kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kì và tiến hành kiểm tra theo lịch.

– Sinh hoạt tổ chuyên môn theo chủ đề

– Tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3, ngày quốc tế phụ nữ 8/3.

– Tất cả giáo viên trong tổ

– Chuyên môn của nhà trường

– Đoàn TN

– Tổ nữ công

 
  4/2021 – Lên lịch tuần, tháng

– Dạy học theo kế hoạch của chuyên môn

– Ôn thi tốt nghiệp k12

– Tuyên truyền, kỷ niệm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 30/4.

-Triển khai đề cương ôn tập cho học sinh

– Ra đề thi và ma trận đề kiểm tra học kỳ II.

– Tất cả giáo viên trong tổ

– Chuyên môn của nhà trường

 
  5/2021 – Lên lịch tuần, tháng

– Dạy học theo kế hoạch của chuyên môn, hồ sơ giáo viên trên hệ thống theo lịch.

– Sinh hoạt tổ chuyên môn theo chủ đề

– Tuyên truyền kỷ niệm ngày quốc tế Lao động 01/5 và kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5.

– Kiểm tra học kỳ II các môn chưa kiểm tra theo kế hoạch

– Hoàn thành việc chấm điểm và vào điểm.

– Tất cả giáo viên trong tổ

– Chuyên môn của nhà trường

– Tổ khảo thí

 

 
  6/2021      
  7/2022 – Coi thi TNTHPT theo Quyết định của Sở    
 

 

   

Eahleo, ngày 31 tháng 8 năm2020

 
   T.M BGH     Tổ trưởng chuyên môn      Người lập kế hoạch  
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *