Bài thu hoạch, sản phẩm 1 Module 5: Kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học

Posted by

1. Xác định khó khăn của học sinh/nhóm học sinh trung học PT (học sinh lớp 10) trong hoạt động giáo dục và dạy học:

 Tiêu chí kết bạn: nhiều em chọn tiêu chí chí thể theo hình thức

–  Trong quan hệ với bạn: Thường lý tưởng hóa các phẩm chất của bạn dẫn đến cực đoan

–  Trong giao tiếp với bạn: thường cường điệu hóa mối quan hệ bạn bè nên xuất hiện mâu thuẫn với bố mẹ, giáo viên về tiêu chí kết bạn và về tình bạn.

–  Trong mối quan hệ với bạn: học sinh thường chơi theo nhóm theo các tiêu chí riêng dẫn đến hình thành các nhóm tự phát.

–  Mối quan hệ với bạn ngang hàng không đơn thuần là tình bạn cùng lứa tuổi, cùng hoạt động học tập, sinh hoạt mà là mối quan hệ phức tạp

2. Xây dựng kế hoạch tư vấn, hỗ trợ

         2.1. Mục tiêu

–  Trang bị kiến thức đúng đắn cho học sinh về tình bạn trong sáng phù hợp lứa tuổi.

– Giúp học sinh điều chỉnh hành vi phù hợp với các tiêu chí về tình bạn lứa tuổi học trò.

–  Cải thiện kết quả học tập các môn học.

2.2. Nội dung và cách thức tư vấn, hỗ trợ

– Khảo sát học sinh về quan niệm tiêu chí chọn bạn thông qua bảng hỏi, trong tiết sinh hoạt tuần 3.

– Giáo viên chủ nhiệm thảo luận với học sinh về bộ tiêu chí về tình bạn trong sáng phù hợp với lứa tuổi học trò trong tiết sinh hoạt tuần 3.

– Thành lập và tổ chức nhóm học tập theo bộ môn yêu thích, nhóm học tập theo địa bàn … để tạo không gian, cơ hội giao tiếp cho học trò.

– Giáo viên chủ nhiệm tổ chức các hoạt động sinh hoạt để học sinh vận dụng các tiêu chí từ các tình huống giả định.

– Phối hợp với giáo viên bộ môn trong việc khảo sát đánh giá nhận xét về mối quan hệ tình bạn trong tập thể lớp.

         2.3. Thời gian

– 6 tiết (thực hiện đan xen trong các tiết sinh hoạt của học kì I)

         2.4. Người thực hiện

– Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn.

– Tổ tư vấn tâm lý trường học.

2.5. Phương tiện, điều kiện thực hiện

– Phiếu khảo sát; tranh ảnh, giấy A0 , bút dạ, nam châm, ….

– Thiết bị hỗ trợ khác như: máy chiếu, điện thoại,…

2.6. Đánh giá kết quả tư vấn, hỗ trợ sau khi thực hiện kế hoạch

– Tổng hợp được ý kiến của học sinh, đặc biệt là những quan niệm lệch lạc về tình bạn.

– So sánh kết quả đầu vào với đầu ra, lúc chưa tư vấn hỗ trợ với lúc sau tư vấn hỗ trợ. Đa số học sinh hiểu về tình bạn tuổi học trò trong sáng phù hợp với lứa tuổi.

– Học sinh thể hiện được nhận thức đúng đắn của mình thông qua các hành động cụ thể của mình về tình bạn thông qua các hoạt động thực hành do giáo viên chủ nhiệm tổ chức.

– Thu thập được thông tin chính xác về quan hệ tình bạn trước và sau khi tổ chức các hoạt động tư vấn tác động của đa số giáo viên bộ môn giảng dạy tại lớp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *