Bài thu hoạch, sản phẩm 2 Module 5: Báo cáo phân tích trường hợp thực tiễn tư vấn, hỗ trợ học sinh

Posted by

Họ và tên học sinh : ……

Giáo viên thực hiện tư vấn, hỗ trợ:  Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn.

Lý do tư vấn, hỗ trợ:

– Bạn An là Học sinh Lớp 11 trường …….

– Học sinh An không phải là học sinh học tốt mà chỉ học bình thường, gần đây do học các môn KHTN không tốt và thường có những biểu hiện, hành vi chống phá, thiếu hợp tác với các thầy cô dạy bộ môn này nên bị bạn bè trong lớp tẩy chay. Mặt khác, học sinh An thường xuyên kết giao bạn bè với những bạn học sinh đã bỏ học ở ngoài trường dẫn đến vi phạm các nội quy, quy định của nhà trường và có những mối quan hệ bạn bè không tốt.

  1. Thu thập thông tin của học sinh về:

– Suy nghĩ/cảm xúc/hành vi:

+ Suy nghĩ của học sinh An về việc học tập tại trường, nhất là các môn khoa học tự nhiên; học sinh An có áp lực gì không hay có những biểu hiện như thế nào khi tham gia các môn khoa học tự nhiên.

+ Quan điểm của học sinh An như thế nào trong mối quan hệ với bạn bè trong lớp, thiết lập các mối quan hệ bạn bè ngoài trường cũng như những biểu hiện của học sinh An trong thời gian gần đây?

– Khả năng học tập: Khả năng học tập của HS về môn KHTN như thế nào? Mục tiêu, động cơ học tập của học sinh này ra sao khi học tập các môn khoa học tự nhiên.

– Sức khỏe thể chất: Trạng thái sức khỏe của HS và sự thay đổi tâm lí của học sinh có ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ bạn bè, động cơ học tập.

– Quan hệ giao tiếp (với bạn, thầy cô): Học sinh An có mối quan hệ thân thiện với học sinh nào trong lớp không và có những sự thay đổi, thiếu thân thiện, chống đối, xa lánh bạn bè trong lớp như thế nào?

– Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình: Gia đình em gần đây có xảy ra biến cố gì không ?

– Quan hệ ngoài nhà trường: Học sinh An có những mối quan hệ như thế nào ngoài trường và các mối quan hệ này được thiết lập khi nào và như thế nào? Mối quan hệ này ảnh hưởng như thế nào đến suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của học sinh An trong thời gian gần đây?

– Điểm mạnh/Hạn chế: Học sinh An có điểm mạnh, điểm yếu gì không, những điểm mạnh được bộc lộ như thế nào?

– Sở thích: Học sinh An có những sở thích nào và sở thích này biểu hiện ra sao và khi nào?

– Đặc điểm tính cách: Học sinh An có quan điểm sống, tiêu chí chọn bạn như thế nào và ảnh hưởng ra sao đến tích cách của học sinh.

– Mong đợi : Mong muốn lớn nhất của học sinh An là gì?

 

Học sinh An có hoàn cảnh gia đình khó khăn (hộ nghèo), bố mất sớm, mẹ một mình nuôi hai anh em, ít có thời gian quan tâm đến việc học hành của côn cái. Từ khi còn trung học có sở em đã có tố chất học tốt các môn xã hội nhưng lại học yếu  ở các môn tự nhiên nên bỏ bê các môn này.

Học sinh An không có mối quan hệ tốt với các bạn trong lớp, chưa có tiêu chí chọn bạn phù hợp với những bạn ngoài trường.

Trong giờ học các môn tự nhiên em thường không hợp tác, chống đối khi được thầy cô nhắc nhở; Em thường né tránh khi khi các thầy cô chủ động tiếp cận tư vấn trong học tập ở các môn tự nhiên.

Học sinh An thường ít tham gia vào các HĐ tập thể của lớp, không giao lưu với bạn bè trong lớp, hay bị các bạn đã bỏ học rủ rê trốn học đi chơi.

Giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm đã chủ động liên hệ gia đình để phối hợp nhắc nhở nhưng em vẫn không thay đổi và tiếp tục có những hành vi bất mãn trong học tập và nhiều biể hiệ tiêu cực quan hệ bạn bè.

  1. Liệt kê những vấn đề/khó khăn của học sinh:

– Học sinh An gặp khó khăn trong việc xây dựng MQH với các bạn trong lớp.

– Học sinh An có những biểu hiện lệch lạc về việc xây dựng MQH tình bạn ngoài nhà trường.

– Học sinh An không xác định được động cơ, mục đích học tập đặc biệt là môn KHTN.

  1. Xác định vấn đề của học sinh:

– Tư vấn cho học sinh để học sinh biết cách xác định MQH với các bạn trong lớp để có điều kiện thuận lợi trong học tập;

– Giúp học sinh An hiểu về mqh đúng đắn, phù hợp với các bạn ngoài trường và có tiêu chí kết bạn đúng đắn, hợp với lứa tuổi.

– Hình thành cho học sinh hứng thú học tập các môn KHTN; có mục đích, động cơ học tập đúng đắn.

  1. Xây dựng kế hoạch tư vấn, hỗ trợ

4.1. Mục tiêu:

– Giúp học sinh An nhận diện được tiêu chí kết bạn, cách chọn bạn, xây dựng tình bạn phù với chuẩn mực và lứa tuổi.

– Giúp học sinh thiết lập được mối quan hệ bạn bè trong lớp phù hợp, thuận lợi cho việc học tập của học sinh; lựa chọn mối quan hệ bạn bè ngoài trường lành mạnh, tích cực và không ảnh hưởng đến việc học tập trong nhà trường.

– Giúp học sinh Hiểu được ý nghĩa vai trò của môn khoa học tự nhiên từ đó xác định được mục đích và động cơ học tập.

4.2. Nội dung và cách thức tư vấn, hỗ trợ:

– Giáo viên chủ nhiệm tư vấn, hỗ trợ, trò chuyện trao đổi để học sinh An hiểu được mối quan hệ bạn bè tích cực trong lớp; xây dựng được cho bản thân các tiêu chí chọn bạn cho đúng, phù hợp với lứa tuổi.

– Giáo viên chủ nhiệm huy động các bạn học tốt, có khả năng hỗ trợ về cải thiện mối quan hệ bạn bè và học tập kết bạn với An để động viên học sinh An học tập và xây dựng các mối quan hệ bạn bè tích cực, phù hợp.

– Giáo viên chủ nhiệm đề nghị với phụ huynh học sinh cùng đồng hành trong việc quản lí học sinh, giám sát mối quan hệ bạn bè của học sinh ngoài trường và những hành vi, thái độ học tập của học sinh khi ở nhà.

– Phối hợp với giáo viên bộ môn, nhất là các môn khoa học tự nhiên trong sự quan tâm chú ý, hỗ trợ học sinh An trong học tập môn học (như bài gọi học sinh làm những bài dễ, có sự khích lệ, động viên; tránh mắng mỏ, trì chiết, thường xuyên giúp đỡ qua tâm …)

4.3. Thời gian: Thực hiện trong học kì I.

4.4. Người thực hiện: GVCN, GVBM, PHHS và HS

4.5. Phương tiện, điều kiện thực hiện:

– Điện thoại liên lạc giữa GV và phụ huynh học sinh.

– Za lo cá nhân liên hệ với phụ huynh học sinh.

4.6. Đánh giá kết quả tư vấn, hỗ trợ sau khi thực hiện kế hoạch:

–  Đánh giá cải thiện mối quan hệ của học sinh với bạn bè ở lớp trong học kì I sau khi tổ chức tư vẫn, hỗ trợ học sinh.

– Đánh giá mối quan hệ của học sinh, thiết lập mối quan hệ với bạn bè ngoài trường.

– Đánh giá động cơ, mục đích của học sinh An sau hỗ trợ.

  1. Thực hiện tư vấn, hỗ trợ học sinh:

Dựa trên nội dung và cách thức tư vấn, hỗ trợ đã xây dựng:

– GVCN gặp mặt giáo viên bộ môn để phối hợp với giáo viên bộ môn giúp đỡ học sinh An.

– GVCN gặp mặt phụ huynh đề nghị đồng hành, phối hợp.

– Phân công giúp đỡ học sinh An và theo quá trình giúp đỡ của học sinh và sự tiến bộ của học sinh An.

– Thu thập thông tin phản hồi từ học sinh, phụ huynh và giáo viên bộ môn.

  1. Đánh giá kết quả tư vấn, hỗ trợ học sinh:

– Học sinh sau khi được tác động đã có những biểu hiện tích cực:

+ Cải thiện mối quan hệ bạn bè trong lớp, đã giao tiếp trở lại, hòa đồng với các bạn trong lớp và có thêm bạn thân trong lớp; chủ động tham gia các hoạt động tập thể của lớp.

+ Không còn giao lưu với các bạn đã bỏ học ngoài trường, thiết lập được mối quan hệ bạn bè ngoài trường với tiêu chí phù hợp, tích cực và không ảnh hưởng đến việc học tập trong nhà trường.

+ Không còn vi phạm nội quy, thường xuyên nhờ thầy cô bộ môn hỗ trợ giúp đỡ trong quá trình học tập trên lớp, thực hiện tốt các nhiệm vụ khi được các thầy cô giao trên lớp cũng như nội dung tự học ở nhà. Kết quả học tập được cải thiện, đặc biệt có sự thay đổi rõ rệt trong kết quả học các môn khoa học tự nhiên.

– Kết luận: Qua việc tư vấn, hỗ trợ đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc  thay đổi mối quan hệ của học sinh An với học sinh trong lớp cũng như mối quan hệ của học sinh An với học sinh ngoài trường. Học sinh An đã có động cơ, mục tiêu học tập đúng đắn. Nên dừng các hoạt động tư vấn hỗ trợ trong học kì II và tiếp tục có sự quan tâm, theo dõi về sự thay đổi, tiến bộ của học sinh An.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *