Đề thi Học kỳ I Tin học 10 chương trình mới GDPT 2018

Posted by

Câu 1: Chọn phát biểu sai:

A. Iot là hệ thống liên mạng bao gồm các phương tiện và vật dụng, các thiết bị thông minh.

B. Cảm biến là thiết bị điện tử có khả năng tự động cảm nhận và giám sát những trạng thái của môi trường như ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm.

C. Mạng LAN kết nối với các máy tính ở phạm vi toàn thế giới.

D. Máy chủ là loại máy tính đặc biệt có khả năng lưu trữ và tính toán rất mạnh, cung cấp dịch vụ lưu trữ và xử lí cho nhiều máy tính khác.

Câu 2: Trường hợp nào không thích hợp để sử dụng mạng LAN?

A. Tòa nhà                 B. Cơ quan                C. Nhà riêng                          D. Quận/huyện

Câu 3: Phát biểu nào sau đây không chính xác?

A. Mạng không dây thuận tiện cho những người di chuyển nhiều.

B. Mạng không dây dễ dàng lắp đặt hơn vì không cần khoan đục và lắp đặt đường dây.

C. Mạng không dây thường được sử dụng cho các thiết bị di động như máy tính bảng, điện thoại,…

D. Mạng không dây nhanh và ổn định hơn mạng có dây.

Câu 4: Đâu không phải là ưu điểm của mạng không dây?

A. Kết nối nhanh chóng, tiện lợi, dễ dàng thêm thiết bị mới.

B. Tín hiệu mạng ổn định, không bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết.

C. Không cần dây cáp

D. Không hạn chế số lượng thiết bị kết nối.

Câu 5: Phát biểu đúng về điện toán đám mây?

A. Nó sẽ luôn rẻ hơn và an toàn hơn so với máy tính cục bộ.

B. Bạn có thể truy cập dữ liệu của mình từ bất kỳ máy tính nào trên thế giới, miễn là bạn có kết nối Internet.

C. Chỉ có một vài công ty nhỏ đang đầu tư vào công nghệ, làm cho nó trở thành một công việc mạo hiểm.

D. Bạn có thể truy cập dữ liệu của mình từ bất kỳ máy tính nào trên thế giới.

Câu 6: Đâu không phải là đặc điểm của Internet?

A. Phủ khắp thế giới.

B. Tạo nhánh từ các mạng nhỏ.

C. Chỉ mang lại lợi ích cho con người trong lĩnh vực văn hóa, kinh tế, xã hội.

D. Không thuộc quyền sở hữu của cá nhân hay tổ chức nào.

Câu 7: Đâu không phải ưu điểm của điện toán đám mây?

A. Giảm chi phí.                                           B. Dễ sử dụng, tiện lợi.

C. Tận dụng tối đa tài nguyên.                   D. An toàn dữ liệu.

Câu 8: Tên tiếng anh của điện toán đám mây là gì?

A. Gmail.                                                       B. Zoom Cloud Meeting.               

C. Cloud Computing.                                   D. Google Meet.

Câu 9: Điện toán đám mây không thể cung cấp những dịch vụ nào trong các dịch vụ sau:

A. Dịch vụ lưu trữ.                                                                           B. Dịch vụ thư tín điện tử.

C. Dịch vụ bảo trì phần cứng và phần mềm tại gia đình.            D. Dịch vụ cung cấp máy chủ.

Câu 10: Đâu không phải là dịch vụ lưu trữ qua điện toán đám mây?

A. Dropbox.              B. Google Drive.                  C. iCoud.                   D. Paint.

Câu 11: Mô tả nào sau đây nói về Internet là sai?

A. Là một mạng máy tính

B. Có phạm vi bao phủ khắp thế giới

C. Hàng tỉ người truy cập và sử dụng

D. Là tài sản và hoạt động dưới sự quản lí của một công ty tin học lớn nhất thế giới 

Câu 12: Máy tính kết nối với nhau để:

A. Chia sẻ các thiết bị                                  B. Tiết kiệm điện

C. Trao đổi dữ liệu                                       D. Cả A và C đều đúng

Câu 13: Mạng LAN là mạng kết nối dùng trong phạm vi:

A. Lớn                        B. Vừa                        C. Nhỏ                        D. Trên toàn thế giới

Câu 14: Nguyên nhân nào có thể dẫn đến giảm hiệu suất truyền thông trong một LAN?

A. Do có nhiều cặp máy tính trong mạng trao đổi thông tin với lưu lượng cao

B. Do Virus chiếm dụng băng thông của đường truyền

C. Do thiết bị truyền thông có năng lực kém

D. Câu a và b đúng

Câu 15: Đặc trưng của mạng cục bộ là gì?

A. Tốc độ truyền thông cao, tỉ suất lỗi thấp

B. Có nhiều cơ quan quản lý

C. Sử dụng chung hệ thống truyền thông, phạm vi kết nối giữa các máy tính hẹp

D. Câu a và c đúng

Câu 16: Thiết bị nào sau không cần thiết để sử dụng trong mạng cục bộ?

A. Hub                       B. Bridge                               C. Switch                   D. Router

Câu 17: Switch là thiết bị thực hiện chức năng của tầng nào?

A. Vật lý                    B. Liên kết dữ liệu               C. Mạng                     D. Giao vận

Câu 18: Router là thiết bị thực hiện chức năng của tầng nào?

A. Vật lý                   B. Liên kết dữ liệu               C. Mạng                     D. Giao vận

Câu 19: Nếu có 6 máy tính cá nhân kết nối với nhau thông qua một thiết bị Hub có 8 cổng thì cần bao nhiêu địa chỉ IP các thiết bị này?

A. 6                B. 12                  C. 14                   D. 16

Câu 20: Thiết bị mạng nào sau đây không thể thiếu được trong mạng Internet?

A. Hub                       B. Bridge                               C. Switch                   D. Router

Câu 21: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Khi một tín được gửi đến một cổng nào đó trên Hub, thì tín hiệu này sẽ được chuyển tới một cổng xác định trên Hub

B. Khi một tín được gửi đến một cổng nào đó trên Hub, thì tín hiệu này sẽ được chuyển tới tất cả các cổng còn lại trên Hub

C. Khi một tín được gửi đến nào đó trên Hub, thì tín hiệu này sẽ được chuyển tới một số cổng cần thiết trên Hub

D. Khi một tín được gửi đến nào đó trên Hub, thì tín hiệu này có thể sẽ không chuyển tới bất kỳ một cổng nào trên Hub

Câu 22: Router là thiết bị thường dùng để làm gì?

A. Kết nối giữa các LAN                           B. Kết nối giữa LAN và Internet

C. Kết nối giữa các Internet                       D. Ba câu trên đều đúng

Câu 23: Nguyên nhân cơ bản nào dẫn đến sự  ra đời của mạng máy tính.

A. Nhu cầu trao đổi thông tin ngày càng tăng.

B. Khối lượng thông tin lưu trên máy tính ngày càng tăng.

C. Khoa học và công nghệ về lĩnh vực máy tính và truyền thông phát triển.

D. Cả ba câu trên đúng.

Câu 24: Ý nghĩa cơ bản nhất của mạng máy tính là gì?

A. Nâng cao độ tin cậy của hệ thống máy tính.   B. Trao đổi và chia sẻ thông tin.

C. Phát triển ứng dụng trên máy tính.                   D. Nâng cao chất lượng khai thác thông tin.

Câu 25: Mục đích chính của việc xây dựng LAN là gì?

A. Kết nối các máy tính trong phạm vi một thành phố hay một trung tâm kinh tế.

B. Kết nối các máy tính trong phạm vi một quốc gia hoặc trong một châu lục.

C. Kết nối các máy tính trong phạm vi toàn cầu.

D. Kết nối các máy tính trong phạm hẹp như một toà nhà, trường học,…

Câu 26. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về biểu thức lôgic?

A. Biểu thức lôgic là biểu thức chỉ nhận giá trị True hoặc False.

B. Giá trị của biểu thức lôgic thuộc kiểu float

C. Ngoài hai giá trị True, False biểu thức lôgic nhận giá trị undefined

D. Biểu thức “2 * 3 // 5 == 1” mang giá trị False

Câu 27. Kết quả của đoạn chương trình sau:

x=2022

print((x%4!=0 and x%100!=0) or x%400==0)

A. 55.                         B. True.                      C. 5.                D. False.

Câu 28. Cấu trúc của rẽ nhánh dạng thiếu trong ngôn ngữ lập trình Python có dạng như thế nào?

A. if <điều kiện> : < câu lệnh >                                         B. if <điều kiện> < câu lệnh > 

C. if <điều kiện> then : < câu lệnh >                                 D. if <điều kiện>; < câu lệnh >

Câu 29. Cấu trúc của rẽ nhánh dạng đủ trong ngôn ngữ lập trình Python có cú pháp như thế nào?

A. if < điều kiện >: < Câu lệnh 1 > else < Câu lệnh 2 >  

B. if < điều kiện >: < Câu lệnh 1 > else: < Câu lệnh 2 >   

C. if < điều kiện >  < Câu lệnh 1 > else < Câu lệnh 2 >

D. if < điều kiện >  < Câu lệnh 1 > else: < Câu lệnh 2 >

Câu 30. Cho đoạn chương trình sau:

a=2

b=3

if a>b:

     a=a*2

else:

     b=b*2

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên giá trị của b là:

A. 4                             B. 2                             C. 6                             D. Không xác định

Câu 31. Trong cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu câu lệnh <câu lệnh> được thực hiện khi nào?

A. Điều kiện sai                                            B. Điều kiện đúng   

C. Điều kiện bằng 0                                     D. Điều kiện khác 0

Câu 32. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sử dụng câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ trong Python?

A. Nếu a chia hết cho 2 thì a là số chẵn, ngược lại a là số lẻ

B. Số a chia hết cho 2 thì a là số chẵn

C. a là số chẵn khi a chia hết cho 2

D. Điều kiện cần để a là số chẵn là a chia hết cho 2

Câu 33. Muốn đưa ra số lớn nhất trong 2 số a, b ta viết câu lệnh như thế nào?

A. if a>0 print(a) else: print(b)                              B. if a=b: print(a) else: print(b)

C. if a>b: print(a) else: print(b)                              D. if a>b: print(a)

Câu 34. Trong cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ câu lệnh <câu lệnh 2> được thực hiện khi nào?

A. Điều kiện sai                                            B. Điều kiện đúng               

C. Điều kiện bằng 0                                     D. Điều kiện khác 0

Câu 35. Trong cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ câu lệnh <câu lệnh 1> được thực hiện khi nào?

A. Điều kiện sai                                            B. Điều kiện đúng

C. Điều kiện bằng 0                                     D. Điều kiện khác 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *