,

MODULE CẢM BIẾN CÔNG TẮC NGHIÊNG THỦY NGÂN ( KY-017)

Posted by

Mô-đun công tắc nghiêng thủy ngân Arduino KY-017, nó sử dụng một quả bóng thủy ngân nhỏ hoàn thiện mạch khi bạn nghiêng mô-đun.


Sơ Đồ Kết Nối


COCe Chạy Chương Trình


//KY017 Mercury open optical module

int Led = 13 ;// define LED Interface

int buttonpin = 3; // define the mercury tilt switch sensor interface

int val ;// define numeric variables val

void setup ()

{

pinMode (Led, OUTPUT) ;// define LED as output interface

pinMode (buttonpin, INPUT) ;// define the mercury tilt switch sensor output interface

}

void loop ()

{

val = digitalRead (buttonpin) ;// read the values assigned to the digital interface 3 val

if (val == HIGH) // When the mercury tilt switch sensor detects a signal, LED flashes

{

digitalWrite (Led, HIGH);

}

else

{

digitalWrite (Led, LOW);

}

}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *