,

MODULE CẢM BIẾN XOAY CHIỀU(KY-040)

Posted by

Mạch Volume xoay Rotary Encoder 360 độ không giới hạn số vòng quay, encoder đưa ra 2 xung vuông 90 độ gọi là 2 phase A và B, xung từ encoder đưa ra có thể dùng để nhận biết chiều quay, tốc độ quay, vị trí, module cung cấp 2 ngõ ra cho 2 phase và 1 ngõ ra dạng nút nhấn.

Encoder module KY-040 trông giống 1 module biến trở nhưng có ngõ ra dạng xung số. Bằng việc xoay núm vặn, ngõ ra xung của 2 kênh sẽ thay đổi với 1 độ lệch pha xác định (90 độ) giúp phân biệt được chiều xoay.

Đếm số lượng xung ngõ ra sẽ cho biết vị trí góc xoay, vị trí này là không giới hạn. Đồng thời module cũng cung cấp 1 nút nhấn có thể được lập trình để trở thành 1 nút reset giá trị đếm.


Sơ Đồ Kết Nối


COCe Chạy Chương Trình


// Kết nối:

// VolumeEncoder Arduino Uno R3

// GND GND

// + 5V

// DT 1

// CLK 0

// Nạp code mở Serial Monitor chọn No line ending, baud 9600

// Xoay volume để kiểm tra giá trị

int pulses, A_SIG=0, B_SIG=1;

void setup(){

attachInterrupt(0, A_RISE, RISING);

attachInterrupt(1, B_RISE, RISING);

Serial.begin(115200);

}//setup

void loop(){

}

void A_RISE(){

detachInterrupt(0);

A_SIG=1;

if(B_SIG==0)

pulses++;//moving forward

if(B_SIG==1)

pulses–;//moving reverse

Serial.println(pulses);

attachInterrupt(0, A_FALL, FALLING);

}

void A_FALL(){

detachInterrupt(0);

A_SIG=0;

if(B_SIG==1)

pulses++;//moving forward

if(B_SIG==0)

pulses–;//moving reverse

Serial.println(pulses);

attachInterrupt(0, A_RISE, RISING);

}

void B_RISE(){

detachInterrupt(1);

B_SIG=1;

if(A_SIG==1)

pulses++;//moving forward

if(A_SIG==0)

pulses–;//moving reverse

Serial.println(pulses);

attachInterrupt(1, B_FALL, FALLING);

}

void B_FALL(){

detachInterrupt(1);

B_SIG=0;

if(A_SIG==0)

pulses++;//moving forward

if(A_SIG==1)

pulses–;//moving reverse

Serial.println(pulses);

attachInterrupt(1, B_RISE, RISING);

}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *