,

MODULE CẢM BIẾN CẢM BIẾN ÁNH SÁNG ( KY-018)

Posted by

Arduino KY-018 Module quang điện trở, dùng để đo cường độ ánh sáng. Nó có thể xác định sự hiện diện hay không có ánh sáng.


Sơ Đồ Kết Nối


Code Chạy Chương Trình


int sensorPin = 2; //define analog pin 2

int value = 0;

void setup() {

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

value = analogRead(sensorPin);

Serial.println(value, DEC); // light intensity

// high values for bright environment

// low values for dark environment

delay(100);

}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *