,

MODULE CẢM BIẾN Hall TỪ TUYẾN TÍNH (KY-024)

Posted by

Cảm biến Hall từ tính tuyến tính KY-024 phản ứng khi có từ trường. Nó có một chiết áp để điều chỉnh độ nhạy của cảm biến và nó cung cấp cả đầu ra analog và kỹ thuật số.

Đầu ra kỹ thuật số hoạt động như một công tắc sẽ bật / tắt khi nam châm ở gần, tương tự như KY-003 . Mặt khác, đầu ra tương tự có thể đo cực tính và cường độ tương đối của từ trường.


Sơ Đồ Kết Nối


COCe Chạy Chương Trình


int led = 13 ; // LED on arduino

int digitalPin = 3; // linear Hall magnetic sensor digital interface

int analogPin = A0; // linear Hall magnetic sensor analog interface

int digitalVal ; // digital readings

int analogVal; // analog readings

void setup ()

{

pinMode (led, OUTPUT);

pinMode (digitalPin, INPUT);

//pinMode(analogPin, INPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop ()

{

// Read the digital interface

digitalVal = digitalRead(digitalPin) ;

if (digitalVal == HIGH) // When magnetic field is present, Arduino LED is on

{

digitalWrite (led, HIGH);

}

else

{

digitalWrite (led, LOW);

}

// Read the analog interface

analogVal = analogRead(analogPin);

Serial.println(analogVal); // print analog value

delay(100);

}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *