,

MODULE CẢM BIẾN PHÁT HIỆN TIA HỒNG NGOẠI (KY-005)

Posted by

 Mô-đun phát IR Arduino Keyes KY-005, phát ra ánh sáng hồng ngoại ở tần số 38kHz.   

Sơ Đồ Kết Nối


COCe Chạy Chương Trình


#include <IRremote.h>

IRsend irsend;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

for (int i = 0; i < 50; i++) {

irsend.sendSony(0xa90, 12); // Sony TV power code

delay(40);

}

}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *