,

MODULE CẢM BIẾN TỪ TRƯỜNG ( KY-003)

Posted by

Cảm biến từ trường KY-003 bao gồm một công tắc hiệu ứng Hall nhạy 3144EUA-S cho hoạt động ở nhiệt độ cao, điện trở 680Ω và đèn LED. Tương thích với các nền tảng điện tử phổ biến như Arduino và Raspberry Pi.


Sơ Đồ Kết Nối


Code Chạy Chương Trình


int led = 13;//LED pin

int sensor = 3; //sensor pin

int val; //numeric variable

void setup()

{

pinMode(led, OUTPUT); //set LED pin as output

pinMode(sensor, INPUT); //set sensor pin as input

}

void loop()

{

val = digitalRead(sensor); //Read the sensor

if(val == LOW) //when magnetic field is detected, turn led on

{

digitalWrite(Led, HIGH);

}

else

{

digitalWrite(Led, LOW);

}

}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *