,

Đo độ ẩm đất hiển thị lên màn hình LCD

Posted by

Hi! Xin chào mng! Mình là Khang – thành viên CLB Arduino Ea H’leo. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loại module mới (nói là mới thì không phải, thực ra là trên cộng đồng chưa có bài nói về cái này). Đó là module cảm biến đất. Với module này các bạn có thể ứng dụng nhiều trong các dự án tự động như: đọc độ ẩm đất hoặc áp dụng vào các hệ thống tưới tiêu tự động…VD: bạn có thể chế một hệ thống điều khiển bơm nước qua rơ le…theo độ ẩm của đất…nếu đất khô, tự động tưới…đất ẩm thì dừng lại chả hạn!!! Rất thú vị phải không ạ??? Hy vọng mng bỏ qua những thiếu sót của mình ạ :<<<

Sơ đồ kết nối:

Nạp code:

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 4); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
int sensorPin = A0;
void setup()
{
 pinMode(sensorPin, INPUT_PULLUP);
 lcd.init();
 lcd.backlight();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("Xin chao mng!");
 delay (1000);

}


void loop()
{
 lcd.clear();
 int doAm = analogRead (sensorPin);
 int phantram = map(doAm, 0 ,1023,1,100);
 int phantramthuc = 100 - phantram;
 
 
 
 
 
 lcd.setCursor(1, 0);
 lcd.print("Do am dat:");
 lcd.print(phantramthuc);
 
 delay(200);
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *