,

Cảm biến siêu âm kết hợp màn hình LCD hiển thị khoảng cách

Posted by

Xin chào mọi người!!! Mình là Đức Phú đến từ Clb Arduino Eah’Leo. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loại cảm biến. Đó là ‘Cảm biến siêu âm’.Cảm biến siêu âm (khoảng cách) là gì? Là một sóng siêu âm (Sonar) có sóng cao tầng mà con người không thể nghe thấy được. Tuy nhiên, ta có thể thấy được sự hiện diện của sóng siêu âm ở khắp mọi nơi trong tự nhiên. Ở các loài động vật như dơi, cá heo … dùng sóng siêu âm để liên lạc với nhau, để săn mồi hay định vị trong không gian.

Sơ đồ kết nối:

Nạp code:

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16,2);
const int trigPin = 3;
const int echoPin = 2;
long duration;
int distanceCm, distanceInch;
void setup() {
lcd.init();
lcd.begin(16, 2); // Initializes the interface to the LCD display
lcd.backlight();
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
distanceCm = duration * 0.0340 / 2;
distanceInch = duration * 0.01330 / 2;
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Khoangcach: ");
Serial.println(distanceCm);
lcd.print(distanceCm);
lcd.print(" cm");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(" ");
lcd.print(distanceInch);
lcd.print(" inch");
delay(1000);
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *