,

Cảm biến chuyển động kết hợp Relay tự động bật đèn 220v

Posted by

Xin chào mọi người!! Hôm nay mình – Diệu Thảo – thành viên CLB, muốn giới thiệu đến một loại cảm biến chuyển động được kết nối với bóng đèn. Chỉ cần có vật gì đó chuyển động qua thì đèn liền sáng, thật tiện dụng phải không? Nếu bạn muốn có một cái cho riêng mình thì đây là link sơ đồ lắp và code nhé!!

Sơ đồ lắp ráp mạch và các thiết bị

Nạp code:

const int SENSOR_PIN = 2;// the Arduino pin connected to output (middle) wire of sensor
const int RELAY_PIN = 4;// the Arduino pin which is connected to control relay

void setup() {
 Serial.begin(9600);// setup Serial Monitor to display information
  Serial.println("Robojax Arduino Tutorial");
  Serial.println("HC-SR501 sensor with relay");
 pinMode(SENSOR_PIN, INPUT);// Define SENSOR_PIN as Input from sensor
 pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);// Define RELAY_PIN as OUTPUT for relay
}

void loop() {
 // Robojax.com HC-SR501 motion sensor tutorial Aug 05, 2018
 int motion =digitalRead(SENSOR_PIN);// read the sensor pin and stores it in "motion" variable
 
 // if motion is detected
 if(motion){
  Serial.println("Motion detected");
  digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);// Turn the relay ON
 }else{
   Serial.println("===nothing moves");
   digitalWrite(RELAY_PIN,HIGH);// Turn the relay OFF
 }
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *