Cập nhật nhiệt độ, độ ẩm qua Wifi sử dụng app Blynk

Posted by

Xin chào mọi người! Mình là Phương Thảo – thành viên câu lạc bộ lập trình Robot. Hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người sản phẩm đo nhiệt độ,độ ẩm qua Wifi sử dụng App Blynk..

Thiết bị đo độ ẩm, nhiệt độ đang là một trong những thiết bị sức khỏe được nhiều gia đình lựa chọn bởi sự cần thiết, tiện lợi, nhất là gia đình có con nhỏ hay dùng điều hòa..Cụ thể:

+Với con người độ ẩm quá cao hay quá thấp sẽ gây ra các bệnh cảm cúm, hen suyễn, đau xương khớp…

+Với máy móc, thiết bị, đồ dùng: độ ẩm cao quá sẽ làm hư hỏng, chập cháy… ảnh hưởng đến công việc và kinh tếĐó cũng chính là lí do mình quyết định làm thiết bị này..Đây là sơ đồ lắp đặt và chương trình nạp (Kính mong các bạn đón đọc):

1.Thiết bị cần dùng làm thiết bị đo nhiệt độ,độ ẩm hiển thị trên App Blynk:

-Nodemcu Esp8266

-Dây nối

-Breadboard

-DHT11

2.Sơ đồ lắp đặt

3.Sơ đồ kết nối

ESP8266 DHT11
3.3V VCC
D4 DATA
GND GND

Nạp code vào mạch ESP8266

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
BlynkTimer timer;
WidgetLED led1(V0);
char auth[] = "_7dC3Ir52BCsBP5CYQ4h-9Hm-xjO5e51";
char ssid[] = "Name of your wifi";
char pass[] = "Number wifi ";

void sendSensor()
{
 if (led1.getValue()) {
  led1.off();
 } else {
  led1.on();
 }
 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature(); 

 if (isnan(h) || isnan(t)) {
  Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  return;
 }
 Blynk.virtualWrite(V5, h);
 Blynk.virtualWrite(V6, t); 
}

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 dht.begin();
 timer.setInterval(1000L, sendSensor);
}

void loop()
{
 Blynk.run();
 timer.run();
}

4. Chú ý:

Tải App Blynk trên App Store or CH Play về điện thoại

Bạn cần tìm hiểu về cách cài đặt và sử dụng app Blynk trước khi thực hành làm sản phẩm

Good luck to you!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *